اولین درخت کریسمس

ظاهرا درخت کریسمس اولین بار در جشنواره وتخریب رومی در اواسط دسامبر، آلمان nigusi مبلغان مذهبی در قرن هشتم میلادی با درخت عمودی اختصاص داده شده به ال نینو ظاهر شد. پس از آن، آلمانی جشنواره در تاریخ 24 دسامبر به عنوان آدم و حوا نماد باغ Eden از به در خانه "بهشت درخت"، در غرفه برای کیک و کوکی و نماد گناه و شمع و توپ، نماد مسیح. قرن شانزدهم مذهبی آقای مارتین لوتر، برای به دست آوردن کریسمس پر ستاره، طراحی چیدمان در خانه توپ با شمع و درختان کریسمس پر.