کریسمس درخت تاریخ

درخت کریسمس (کریسمس درخت) ساخته شده از لامپ و درختان شاه درخت دکوراسیون یا صنوبر درخت همیشه سبز را به عنوان بخشی از جشن های کریسمس تزئین شده. مدرن درخت کریسمس در آلمان. آلمانی ها در تاریخ 24 دسامبر هر سال، یعنی، آدم و حوا، در خانه صنوبر (درخت Eden)، تزئینات کراکر حلق آویز در آن طرف مقدس (گناه مسیحی). استفاده از همه نوع از کوکی ها به جای نان مقدس اغلب همراه با شمع مدرن مسیح است. علاوه بر این، همچنین دارای فضای داخلی برج کریسمس ساختار مثلثی چوبی، وجود دارد بسیاری از مجسمه های کوچک از مسیح، برج با شاخه های همیشه سبز و برگ، شمع و ستاره تزئین شده است. توسط قرن 16 برج و باغ از Eden کریسمس درخت به درخت کریسمس.