درخت کریسمس (کریسمس دکوراسیون)

درخت کریسمس, اشاره به لامپ و دکوراسیون به شاه یا صنوبر تزئین شده درخت همیشه سبز. به عنوان یکی از عناصر مهم کریسمس دکوراسیون مدرن در آلمان، منشأ و بود به تدریج شد محبوب در جهان، یکی از معروف ترین سنتی کریسمس را جشن می گیرد.

درخت کریسمس اولین بار در جشنواره وتخریب رومی در اواسط ماه دسامبر، ظاهر شد، معمولا قبل و بعد از کریسمس درخت همیشه سبز مانند درختان کاج مردم به چراغ های خانه یا خارج از منزل و کریسمس و رنگارنگ دکوراسیون دکوراسیون. یک فرشته یا یک ستاره بالای درخت قرار داده است.