بابا نوئل

بستگان و دوستان تبادل هدیه در کریسمس پذیرفته شده است و مورد تایید. چهره های مرموز به ارمغان می آورد کودکان هدیه ایده نسل.

سنت نیکلاس، نیکلاس قرن 4 نوع اسقف زندگی در آسیای صغیر بود. هلند در روز سنت نیکلاس (۶ دسامبر) به تقلید از هدایای خود را. در آمریکای شمالی شد مهاجران انگلستان به جشن سنتی تعطیلات کریسمس و Sinterklaas بابا نوئل یا شخصیت نیک سنت (سنت نیک). می روم در سنت انگلیسی همیشه Merry در شب کریسمس بابانوئل از دودکش را در اتاق، سورتمه و سورتمه سواری هدیه برای بچه ها و کودکان برای او غذا خوردن. او دیگر در زمان از سال است که مشغول ساخت هدیه و رفتار کودکان مانیتور و ضبط.