پنجره های کریسمس

نمایش پنجره کریسمس مناظر زیبای ملبورن نیز دارد، قبل از ورود سالانه کریسمس فروشگاه طراحی پنجره کارکنان کافی مغز این تم کریسمس سر خود حرکت و سبک روی هم افتادن هرگز، در اینجا است که در آن بیشتر مایل به گرفتن بچه ها به مامان. کریسمس پدر بزرگ صدای دلپذیر می گوید سواری هیجان داستان یا داستان اما ترکیب صدا، نور، الکتریسیته پر جنب و جوش تر و جالب است. صف ورود مایا است، قوانین نانوشته در پنجره، عجله توسط جمعیت خارج از نرده، نرده به منظور شده، پنجره هر دقیقه از بازی وجود دارد ارسال شده است.