کریسمس درخت کریستال کریسمس

همه ساله در 24 دسامبر کریسمس خارج از کشور و حتی گسترش به چین، این درخت کریسمس بزرگ آن روز خوشحال نشان از اینا خوش شانس را بیشتر شادی و امید به کودکان.

در کنگ Hong سپس شهر وجود 21 متر بوده بالا کریستال کریسمس درخت نورپردازی مراسم برگزار شد، جلب چشم جهان ایستاده این درخت کریسمس در پیاده روی Hong کنگ جشنواره، با میلیون ها نفر در سفر از اتريش در کریستال های Swarovski آورده و ستاره شکل کریستال زینت از زینت.