مجادلات مربوط به درخت کریسمس

در کریسمس درخت است که بحث های قابل توجهی عمدتا در دراز مدت و یا دراز مدت استفاده از ادعای متمرکز توسط و با استفاده از این درخت، درخت کریسمس از سنت بت پرست می آید هیچ پایه کتاب مقدس است. نام جنجال

مفهوم تعطیلات درختان در اواخر 1990 's (احتمالا زودتر) تولید شده در آمریکا و کانادا در تلاش برای گسترش به تعطیلات زمستانی تمام و نه ویژه تعطیلات مذهبی. روباه اخبار نویسندگان لایحه O'Reilly (مفسر) کوریک، hannity شان، و spearheaded جنبش رهبری برخی از مسیحی افراد و گروه های واکنش های احساسی، آنها فکر می کنم که تعطیلات به درخت کریسمس خواهد بود tantamount برای اعلام جنگ، نوعی توهین به مقدسات است.