کریسمس شام

اروپایی ها قادر به پرداخت توجه به تمام خانواده نشسته در اطراف درخت کریسمس، کریسمس، داشتن شام تعطیلات هستند. کریسمس سفارشی خوردن ترکیه آغاز 1620. این سفارشی در ایالات متحده توسعه یافته است. شام کریسمس بریتانیا کباب غاز به جای ترکیه است. عشق ایتالیایی در شب کریسمس, تمام اعضای خانواده در مورد دوستان و بستگان رنگی به رستوران به خوردن شام کریسمس در لس آنجلس که مرغ و گوشت گوسفندي و ترکیه و خوک ضروری است، همراه با شراب، خوردن تشویق همه خوب.